image banner
Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2020
Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 09/01/2020 của Công đoàn Viên chức thành phố về phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2020

Kế hoạch phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2020

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nói chung và thành phố nói riêng. Thực hiện kế hoạch số 01/KH-CĐVC ngày 09/01/2020 của Công đoàn Viên chức thành phố về phát động, tổ chức các phong trào thi đua năm 2020, vừa qua, Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND thành phố ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công chức và người lao động năm 2020 với 02 đợt cụ thể:

. Đợt 1 (từ tháng 01/2020 đến 30/6/2020) với chủ đề “Mừng đảng quang vinh – Mừng sinh nhật Bác”

. Đợt 2 (từ 01/7/2020 đến 31/12/2020) với chủ đề “Chào mừng đại hội thi đua yêu nước, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Để tổ chức thực hiện phong trào thi đua, Công đoàn Cơ quan Văn phòng UBND thành phố yêu cầu các Tổ Công đoàn, Công đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình, nội dung cụ thể, báo cáo lãnh đạo đơn vị tăng cường phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong việc vận động đoàn viên công đoàn tham gia thi đua; Tổ chức phát động thi đua, đăng ký thi đua, ký giao ước thi đua và động viên cán bộ, công chức, người lao động đăng ký thực hiện đề tài khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua theo Luật Thi đua khen thưởng, Quy chế khen thưởng của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động thành phố; Tổ chức phát động các đợt thi đua cao điểm, phấn đấu thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vượt mức kế hoạch sản xuất, kinh doanh trong năm.

Sau mỗi đợt thi đua tổ chức sơ kết, đề nghị biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua và báo cáo kết quả về Công đoàn cơ quan Văn phòng UBND thành phố tổng hợp, báo cáo theo quy định.

V.H.N

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0