image banner
DANH MỤC TÀI LIỆU CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC THEO CHỈ TIÊU BIÊN CHẾ GIAO NĂM 2024

Danh mục tài liệu chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức theo chỉ tiêu biên chế giao năm 2024
 

Bấm vào đây để xem chi tiết danh mục tài liệu


1. Luật Cán bộ, công chức

2. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức (trừ Điều 2)

3. Luật Tiếp công dân

4. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

5. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

6. Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

7. Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân

8. Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước

9. Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (trừ các phụ lục)

10. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (trừ Khoản 2 Điều 2 và các phụ lục)

11. Về kiểm soát thủ tục hành chính

12. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

13. Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính

14. Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

15. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

16. Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức (trừ các Điều: từ Điều 41 đến Điều 70)

TIN MỚI NHẤT
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
  image advertisement
image advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 0
  • Tất cả: 0